Γιώργος Χρήστου

gchrgr@yahoo.com
τηλ. 6951669915

Αναστάσιος Χρήστου

anaschristou@hotmail.com
τηλ. 6945154912

Διεύθυνση

Μπόρελ 14
Τ.Κ. 38333
Βόλος

Τηλέφωνο

2421 0 35148

Φόρμα Επικοινωνίας